ДПС України уточнила порядок видачі свідоцтва платника ПДВ

12.09.2012 року Державна податкова служба України на офіційному сайті оприлюднила лист №3208/0/71-12/18-3117 «Про розгляд реєстраційних заяв платників ПДВ».

У Листі Державна податкова служба України повідомляє наступне.

Відповідно до абзацу першого п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу України в редакції, що діє з 01.07.2012 року (Закон України від 24 травня 2012 року № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»), якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до п. 181.1 ст. 181 Кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми (300000 гривень), вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою. Попередні норми п. 182.1 ст. 181 Кодексу, які передбачали добровільну реєстрацію платником ПДВ за наявності у особи обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ, що за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання, або за наявності статутного капіталу (балансової вартості активів), що перевищує 300000 гривень, виключено. У зв'язку з цим, не є обов'язковими для заповнення:

рядок розділу 7 реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ щодо обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ,

а також розділи 8 та 9 заяви стосовно даних про статутний капітал (балансову вартість активів) особи.

Виходячи з вимог п. 183.8 ст. 183 Кодексу, рішення про реєстрацію особи платником ПДВ приймається за результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, підтверджуючих постачання товарів/послуг та відповідність вимогам, визначеним ст. 180 (щодо особи - платника ПДВ), п. 181.1 ст. 181 (для обов'язкової реєстрації) та п. 182.1 ст. 182 (для добровільної реєстрації) Кодексу.

Підтвердженням відповідності вимогам п. 181.1 ст. 181 та п. 182.1 ст. 182 Кодексу є будь-які первинні документи бухгалтерського обліку, що засвідчують факт здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (акт виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо). Ведення зазначених документів передбачено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 168/704.

Згідно з розділом 4 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого наказом ДПС України від 01.08.2012 № 671, реєстраційні заяви платників ПДВ (разом із додатками) подаються до загального відділу (канцелярії) органу ДПС, після чого передаються до підрозділу інформатизації та обліку платників податків для внесення даних із заяви до інформаційного фонду реєстру платників ПДВ засобами ІС центрального рівня "WEB-реєстрація платників ПДВ", перевірки (звірки) реєстраційних (облікових) даних тощо.

Встановлений порядок взаємодії не передбачає будь-який попередній розгляд та/або візування реєстраційних заяв іншими структурними підрозділами органу ДРеєстрація платників ПДВ відбувається за результатами розгляду реєстраційних заяв та поданих документів виключно посадовими особами підрозділу інформатизації та обліку платників податків та, у разі необхідності, підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб.ПС, в тому числі шляхом залучення працівників податкової міліції з питань реєстрації платників ПДВ та видачі свідоцтв. Реєстрація платників ПДВ відбувається за результатами розгляду реєстраційних заяв та поданих документів виключно посадовими особами підрозділу інформатизації та обліку платників податків та, у разі необхідності, підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб. Листи на адресу заявників із пропозицією подати нову заяву або про відмову у реєстрації платником ПДВ (із обґрунтуванням і посиланням на конкретні пункти та статті Кодексу) складаються та направляються підрозділом інформатизації та обліку платників податків. Інші структурні підрозділи органу ДПС здійснюють заходи в межах своїх функціональних обов'язків виключно після реєстрації платників ПДВ.

Разом з цим ДПС України звернула увагу платників податку на нові строки реєстрації (перереєстрації) платників ПДВ - 5 робочих днів (п. 183.9 ст. 183 Кодексу).

Проаналізувавши лист ДПС України від 12.09.2012 року №3208/0/71-12/18-3117, помічник аудитора Петік Інна Олександрівна, відмічає, що даним листом ДПС України підтвердила протиправність дій органів ДПС України у разі витребовування у платника податків додаткових документів, пояснень, тощо, або подання нової заяви на видачу свідоцтва платника ПДВ.

Аудиторська фірма «Систем аудит кепітел» надає послуги по проведенню аудиту та інші аудиторські послуги, пов'язані з професійною діяльністю, зокрема, по організації та веденню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку й податкового обліку, представництво інтересів клієнтів по питанням обліку, аудита, оподатковування в державних органах, організаціях або в суді.

Партнерство з Адвокатською компанією «Соколовський і Партнери» дає нашим клієнтам можливість одержувати кваліфіковану юридичну допомогу із знижкою до 20%.