Критерії визначення позитивної історії платника ПДВ

25.01.2012 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №73, якою затвердив критерії, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію.

Так, платниками ПДВ з позитивною податковою історією вважаються:

1. платники, у яких відсутні рішення органу державної податкової служби про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

2. платники, які своєчасно подають звітність з податку на додану вартість.

3. платники, які відповідають критеріям, установленим пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України (у разі подання податкової декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, відображеної у такій декларації).

Пунктом 200.19. статті 200 Податкового кодексу України визначені критерії для платників податку, які мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, а саме:

• платники, що не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

• юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:

- відсутність підтвердження відомостей;

- відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);

- прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;

- припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

• платники, що здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));

• загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;

• платники, у яких середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;

• платники, що мають один з наступних критеріїв:

- або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;

- або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців;

- або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом III цього Кодексу;

• платники, що не мають податкового боргу.

У примітці Постанови Кабінету Міністрів України вказано, що платники податку на додану вартість вважаються такими, що мають позитивну податкову історію, якщо протягом попередніх 36 послідовних місяців такі платники відповідають усім зазначеним критеріям.

Слід зазначити, що органи ДПС перевіряють податкову історію платників податків не тільки за 36 послідовних місяців, а за весь час існування. Крім того перевіряться також податкова історія директорів, бухгалтерів та засновників платників податків.

Аудиторська фірма «Систем аудит кепітел» надає послуги по проведенню аудиту та інші аудиторські послуги, пов'язані з професійною діяльністю, зокрема, по організації та веденню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку й податкового обліку, представництво інтересів клієнтів по питанням обліку, аудита, оподатковування в державних органах, організаціях або в суді.

Партнерство з Адвокатською компанією «Соколовський і Партнери» дає нашим клієнтам можливість одержувати кваліфіковану юридичну допомогу із знижкою до 20%.