Послуги

Правові принципи здійснення аудиторської діяльності в Україні регламентуються Законом України N 2258-VIII від 21.12.2017 “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, який введено в дію з 01.10.2018.

У відповідності до вимог статті 20 Закону, Аудиторська фірма "Систем аудит кепітел" включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та може надавати аудиторські послуги - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та замовником. За результатами надання аудиторських послуг складається аудиторський звіт, який  передбачає надання впевненості користувачам шляхом висловлення незалежної думки аудитора про відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Аудиторська фірма "Систем аудит кепітел", також, надає неаудиторські послуги (на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до суб’єкта аудиторської діяльності) щодо:

складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;

консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;

надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді.