Зміни до Інструкції по інвентаризації

18.11.2011 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2011 N1116 «Про внесення змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків»

У відповідності до внесених змін, тепер:

  • проведення інвентаризації є обов'язковою «за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін, зазначений у належним чином оформленому документі зазначених органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа»;
  • «у разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи відповідного органу (за їх згодою) можуть бути присутні при проведенні інвентаризації»;
  • виключено абзац третій підпункту "а" підпункту 11.10 пункту 11, згідно якого при проведенні інвентаризації витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів майбутніх витрат і платежів кількість днів невикористаної відпустки всіма працівниками підприємства, на яку створюється забезпечення, не могла бути обчислена більш як за два роки в тих випадках, коли чергова відпустка частково надана в рахунок майбутнього (невідпрацьованого) періоду.

Окремо слід звернути увагу платників податків на перелік прав органів державної податкової служби (органів ДПС). Так, підпунктом 20.1.5. пункту 20.1. статті 20 Податкового кодексу України передбачено право органів ДПС «вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.»

При цьому, норми Податкового кодексу України не передбачають, що посадові особи органу ДПС мають право бути присутніми чи брати участь у проведенні інвентаризації.

Положення Інструкції по інвентаризації фактично розширюють права органів ДПС, які встановлені Податковим кодексом України. Директор Аудиторської фірми «Систем аудит кепітел» Куріленко Наталія Євгенівна вказує, що при отриманні наказу органу ДПС про проведення інвентаризації, в яким буде зобов’язано платника податків допустити до проведення інвентаризації посадових осіб органу ДПС, вказаний наказ необхідно оскаржити до суду. При вирішенні спору з питань проведення інвентаризації за участю посадових осіб органів ДПС, суд має виходити із принципу законності (передбаченого статтею 9 Кодексу адміністративного судочинства України), згідно якого: «У разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу».

Аудиторська фірма «Систем аудит кепітел» надає послуги по проведенню аудиту та інші аудиторські послуги, пов'язані з професійною діяльністю, зокрема, по організації та веденню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку й податкового обліку, представництво інтересів клієнтів по питанням обліку, аудита, оподатковування в державних органах, організаціях або в суді.

Партнерство з Адвокатською компанією «Соколовський і Партнери» дає нашим клієнтам можливість одержувати кваліфіковану юридичну допомогу із знижкою до 20%.